Advocatenkantoor Yen Buytaert is in de eerste plaats een kantoor gespecialiseerd in het strafrecht. En dan hebben we het over strafrecht in de breedste zin des woords. Van een procedure tegen de Staat tot een procedure wegens de zwaarste misdrijven die het strafrecht kent, soms zaken midden in het publieke domein

Het kantoor staat klaar voor hen die resultaat verwachten. Dit door net een stap meer te zetten en soms bestaande conventies te laten voor wat ze zijn.

Yen Buytaert behandelt exclusief strafzaken, met een grote aandacht voor de procedurele aspecten van uw dossier en dit los van de schuld of onschuld van de persoon. De burgers dienen zich aan regels te houden, maar dit geldt minstens zoveel voor de overheid die de burgers vervolgt.

Yen Buytaert ziet er nauw op toe dat het strafonderzoek regelmatig is verlopen middels een nauwgezette procedurele doorlichting.

Zijn ideologie is dat niemand mag worden onderworpen aan enige vorm van willekeur, deze van de overheid in het bijzonder. Rechts- en dossierkennis vormen de basis van de aanpak. Een zaak die op het eerste gezicht onhaalbaar lijkt, “verdient” een halsstarrige en grensverleggende benadering. Indien mogelijk en als dit in het belang is van de cliënt, kan eventueel een schikking nagestreefd worden teneinde een procedure voor de rechtbank te voorkomen of beëindigen.

Mr. Buytaert behandelt strafzaken in alle vormen: van verkeersovertredingen, misdrijven inzake verdovende middelen, geweldsdelicten, zedenmisdrijven tot halsmisdrijven voor het Hof van Assisen. Het is steeds de bedoeling de cliënt optimaal bij te staan en het maximaal haalbare resultaat te benaarstigen. Vrijspraak is uiteraard het maximaal haalbare, maar als het wegens de aard van de zaak niet anders kan, wordt er ook alles aan gedaan om een voor u zo goed mogelijke strafmaat/strafsoort te bekomen. Dit kan gaan van een werkstraf tot het naleven van bepaalde voorwaarden. Op deze manier wordt zoveel mogelijk vermeden dat uw dagelijks leven grote hinder zou ondervinden, zoals het voorkomen van verlies van tewerkstelling.

'ECBA'

Yen Buytaert is tevens al enkele jaren lid van de European Criminal Bar Association (ECBA) , zijnde een associatie van diverse strafrechtadvocaten uit heel Europa die tweemaal per jaar samenkomt. Yen Buytaert is dus goed op de hoogte van de recente evoluties op Europees/internationaal niveau die van belang zijn in de Belgische procedures.

Het kantoor beschikt over een permanentie om evenzeer in dringende omstandigheden bijstand te leveren, ook wanneer de verdachte recent gearresteerd is en dit zowel tijdens het weekend als feestdagen.

Alle informatie tusssen de advocaat en de cliënt is strikt vertrouwelijk. Wegens veiligheidsredenen worden strafdossiers nooit telefonisch besproken..